Start Wie ben ik? Hulpvragen Werkwijze Praktische info Tarieven Contact

 

Werkwijze

 

Door middel van gesprekken help ik je inzicht in je problemen te geven en begeleid ik je op weg in het proces van verandering. Het streven is kortdurende begeleiding, maar wel zo lang als nodig is.

Gesprekken zijn

individueel

samen met je partner

met je gezinsleden of andere betrokkenen uit je omgeving

 

Kennismaking

Het eerste gesprek heeft tot doel kennismaking en is een oriŽntatie op jouw vraag. Ik geef informatie over mijn werkwijze en mogelijkheden.
Dit gesprek is gratis en vrijblijvend.

Intake

Als we op basis van de kennismaking besluiten verder te gaan volgt het intakegesprek, waarin gegevens worden verzameld en de problemen in kaart worden gebracht.
In een plan van aanpak formuleren we doelen, werkpunten en maken afspraken.

Werkplan

Vervolgens starten we met vijf begeleidingsgesprekken. Ik ga er van uit dat je na deze gesprekken handvatten hebt om verder te gaan. Zo nodig spreken we verder af.

Na elk gesprek wordt geŽvalueerd en het plan van aanpak eventueel bijgesteld.

Uitgangspunt van mijn begeleiding is dat je in een zo kort mogelijke tijd weer op eigen kracht verder kunt.
Mijn werkwijze is praktisch, concreet, doeltreffend en resultaatgericht.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2010 Ter Beek Hulpverlening - Praktijk voor psychosociale hulpverlening
Laatst bijgewerkt: 17 december 2012